TERMENI SI CONDITII 

Rooster Journey


I. Introducere

Jocul Rooster Journey, impreuna cu  aplicatia agro-bazar.ro pe care este disponibil, sunt operate de societatea CHROMOSOME DYNAMICS SA, avand urmatoarele date de identificare:

(denumita in continuare “Agrobazar”).

Prezentele conditii (denumite in continuare “T&C”) reglementeaza regulile aplicabile jucatorilor Rooster Journey. 

Politica de retragere, politica de confidentialitate si de utilizare cookie, precum si oricare alte documente la care se face referire pe parcurs, constituie parte integranta din T&C si se considera acceptate de catre dvs. prin acceptarea T&C. 

Agrobazar isi rezerva dreptul de a modifica T&C cu respectarea urmatoarelor conditii:


 Definitii

Termenii de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie in cuprinsul acestui document, precum si a altor acte elaborate in legatura cu T&C:

 1. Website: https://www.agrobazar.ro/ 
 2. Aplicatie: platforma software Agrobazar, prin intermediul careia Utilizatorii/Cumparatorii pot achizitiona produse/servicii;
 3. RJ (Rooster Journey) – Software-ul destinat utilizatorilor Aplicatiei, sub forma unui joc prin care Utilizatorul poate acumula puncte, care pot conduce la dobandirea Produselor Destinate;
 4. Utilizator – orice persoana fizica/juridica ce acceseaza, in orice mod, aplicatia/jocul RJ; in cazul in care are capacitate de exercitiu restransa sau nu are capacitate de exercitiu, parintele sau, dupa caz, tutorele legal accepta si este de acord sa respecte prezentele T & C, inclusiv cu privire la acordarea Produselor Destinate
 5. Agrobazar – societatea CHROMOSOME DYNAMICS SA, avand datele de identificare rubricate mai sus, care actioneaza in calitate de vanzator;
 6. Produse Destinate – Produsele selectate de Agrobazar si indicate in aplicatie/website ca putand fi primite ca premiu pentru punctele dobandite prin jocul Rooster Journey;


II. Reguli aplicabile Utilizatorilor

II.1. Crearea contului: Pentru accesarea serviciilor, Utilizatorii trebuie sa aiba create un cont in aplicatia Agrobazar. Dispozitiile Termenilor si Conditiilor aplicabile utilizarii Agrobazar, inclusive in cee ace priveste deschiderea si inchiderea contului, devin incidente. 

II.2. Bunuri virtuale si continut:  Prioritar oricaror dispozitii contrare din prezentele T & C, Utilizatorul intelege si este de acord ca nu va avea niciun drept de proprietate asupra contului si ca toate drepturile sunt detinute de Agrobazar. In plus, Utilizatorul intelege ca nu are niciun drept de proprietate, exceptand dreptul de folosinta, asupra continutului virtual, indiferent daca utilizarea RJ este gratuita sau contracost. Cu exceptia cazurilor in care actioneaza cu intentie sau neglijenta grava, Agrobazar nu va fi raspunzatoare pentru distrugerea, stergerea, modificarea sau deteriorarea, piratarea sau orice alte daune cauzate Continutului Virtual, inclusiv stergerea acestuia la incetarea sau expirarea contului sau cu ocazia modificarilor efectuate de Agrobazar. 

II.3. Interdictii: Utilizatorul are obligatia sa foloseasca RJ cu buna credinta si in scopul descris prin prezentele, fiind strict interzise:

1. Folosirea fara drept a identitatii oricarei persoane, afaceri sau entitate;

2. Eliminarea, modificarea sau intervenirea in orice fel asupra Continutului Virtual al RJ;

3. Transmiterea sau comunicarea oricarui continut despre care se poate presupune, in mod rezonabil, ca este ofensator pentru Utilizatori, inclusiv limbajul care este daunator, amenintator, abuziv, hartuitor, defaimator, vulgar, obscen, sexual explicit sau inacceptabil din punct de vedere rasial, etic sau in alt mod;

4. Transmiterea sau facilitarea transmiterii oricarui continut care incorporeaza un virus, date corupte, cal troian sau alte rutine de programare a computerului care sunt menite sa deterioreze efectiv, sa interfereze, sa intercepteze in mod secret sau sa expuna orice sistem, date sau informatii personale;

5. Evitarea, eliminarea, dezactivarea, afectarea, decriptarea sau eludarea in alt mod a oricarei masuri tehnologice implementate de Agrobazar sau de orice terta parte autorizata pentru a proteja sau controla accesul la RJ/Serviciile/Bunurile Agrobazar sau la orice parte a acestora;

6. Spam de chat, fie in scopuri personale sau comerciale;

7. Utilizarea oricaror programe neautorizate de la terti, inclusiv modificari, hack-uri, trucuri, programe de automatizare care interfereaza cu RJ/aplicatia Agrobazar, in orice scop, inclusiv orice programe neautorizate de la terti care interceptează, redirectioneaza orice comunicare referitoare la RJ/aplicatie și orice programe terte neautorizate care colecteaza informatii despre RJ/aplicatie prin citirea zonelor de memorie utilizate de Agrobazar pentru a stoca informații;

8. Alegerea unui nume de utilizator care indica in mod fals o asociere cu Agrobazar, care contine informatii de identificare ofensatoare, defaimatoare, vulgare, obscene, explicite din punct de vedere sexual, rasial, etnic sau in orice alt mod inacceptabil. Este interzisa folosirea unei ortografii gresite sau alternative pentru a evita aceasta restrictie privind alegerea numelor. 

Agrobazar poate modifica orice nume despre care considera in mod rezonabil ca incalca aceasta prevedere, fara notificarea Utilizatorului sau poate lua masuri mai drastice precum restrictionarea accesului, temporar sau definitiv, ori stergerea contului Utilizatorului;

9. Utilizatorilor le este interzis sa joace pe contul altor persoane sau sa se implice in alte activitati menite sa imbunatateasca punctajul sau beneficiile contului altor utilizatori. 

10. Instigarea altor Utilizatori sa incalce prezentele T&C;

11. Folosirea RJ in scop comercial, fara acordul prealabil al Agrobazar. 

III. Acumularea punctelor

1. Punctele pot fi acumulate de catre Utilizatori jucand RJ, fara ca Agrobazar sa garanteze in vreun fel castigarea acestora. 

2. In cazul in care au acumulat suficiente puncte, Utilizatorii pot primi unul sau mai multe dintre Produsele Destinate cu titlu de premiu. Punctele aferente dobandirii Produsului destinat se vor sterge la momentul la care acesta alege Produsul Destinat si isi confirma optiunea in aplicatie.  

3. Produsele Destinate sunt atribuite ca premiu Utilizatorilor, conform optiunii acestora, la atingerea punctajului aferent. Punctele nu pot fi transferate altor Utilizatori sau tertilor si nu pot fi folosite decat in cadrul strict reglementat prin prezentele si tutorialele sau prezentarile Agrobazar. 

4. Utilizatorii pot intra în posesia a maxim 5 premii/an. Produsele Destinate cu titlu de premiu pot ajunge in posesia unui singur Utilizator/familie.

5. RJ este pusa la dispozitia Utilizatorilor cu titlu gratuit, asa cum este disponibila, fara garantii sau declaratii de niciun fel, exprese sau implicite. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea pentru utilizarea RJ.

 Agrobazar nu raspunde pentru potrivirea Produselor Destinate unui anumit scop, vandabilitate sau performanta.

6. RJ este destinat folosiri in scop personal de catre Utilizator. Agrobazar nu raspunde pentru pierderile de afaceri (cum ar fi orice pierdere de profit, pierdere de afaceri, intrerupere a activitatii, pierderea fondului comercial sau beneficiu nerealizat). De asemenea, Agrobazar nu raspunde pentru nicio dauna care poate aparea din cauza faptului ca Utilizatorul nu a instalat nicio actualizare atunci cand aceasta este pusa la dispozitie de Agrobazar sau daca Utiliztaorul nu mentine specificatiile minime necesare ale sistemului de operare. In egala masura, Agrobazar nu raspunde pentru: (i) orice pierdere care nu era previzibila la momentul acceptarii acestor T & C; sau (ii) orice pierdere rezultata din circumstante personale, speciale ale Utilizatorului, existente la momentul acceptarii prezentelor (inclusiv daunele indirecte).

Agrobazar raspunde pentru daunele directe cauzate cu intentie sau prin neglijenta grava, precum si pentru cele care decurg din garantiile oferite, cu excluderile de mai sus. 

IV. Drepturile de proprietate intelectuala privind continutul RJ;

Utilizatorul intelege ca toate informatiile din continutul RJ, care sunt proprietatea Agrobazar sau colaboratorilor/partenerilor sai, nu vor fi folosite in niciun alt scop decat cel descries prin prezentele si ca nu este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terti, modificarea si/sau alterarea sau orice alta utilizare in afara scopului descris.

V. Campanii de promovare

Agrobazar poate realiza campanii de marketing prin intermediul RJ, la care pot participa doar Utilizatorii. Regulile de desfasurare a campaniilor vor fi disponibile in continutul aplicatiei/website-ului si Utilizatorii se obliga sa le respecte intocmai. 

VI. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Confidentialitate si politica de utilizare cookie


 1. Persoana responsabila de prelucrarea datelor dvs.

Responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale este CHROMOSOME DYNAMICS SA, avand datele de identificare expuse in rubrica introductiva.

Va informam ca Agrobazar a desemnat un delegat pentru protectia datelor, pe care il puteti aborda pentru orice chestiune referitoare la prelucrarea acestora la coordonatele mentionate mai sus.


 1. Tipurile de date colectate si prelucrarea lor

In prealabil va informam ca, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul”), prin prelucrarea datelor personale se intelege o serie de operatiuni cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea acestor date.


Agrobazar poate colecta datele personale furnizate de dvs. precum: nume, prenume, sex, data si locul nasterii, cetatenia, adresa, domiciliu, telefon/fax, e-mail, informatii bancare, imagine, locatie.

Datele colectate vor fi prelucrate prin stocarea lor in baza de date protejata a societatii si utilizate in scopurile prevazute in sectiunea urmatoare. 

De asemenea, Agrobazar poate prelucra datele personale transmise in acelasi scop de terti, care au calitatea de operatori si stabilesc scopul si mijloacele prelucrarii lor sau din surse publice precum: baza de date a Registrului Comertului ori operatori specializati cu furnizarea unor informatii similare. 


 1. Temeiul juridic si scopul prelucrarii

Datele personale vor fi prelucrate conform  urmatoarelor dispozitii legale:


Cu titlu exemplificativ, datele personale ale persoanei interesate vor fi procesate in urmatoarele scopuri:


Retragerea consimtamântului privind prelucrarea datelor personale nu va produce efecte cu privire la executarea contractului.

Nefurnizarea datelor necesare pentru incheierea sau executarea unui contract intre Agrobazar si dvs. sau societatea in cadrul careia activati va conduce la   imposibilitatea incheierii contractului.


 1. Durata pastrarii datelor personale    

Agrobazar va pastra datele personale numai in timpul perioadei rezonabil necesare, tinând cont de durata relatiilor contractuale sau a efectelor acesteia dupa expirare. In principiu, datele dvs. personale vor fi pastrate ulterior inchiderii contului in aplicatie, pentru o durata care sa permita indeplinirea de catre Agrobazar a obligatiilor legale rezultate din tranzactiile incheiate prin intermediul Aplicatiei.

Acest lucru inseamna ca poate pastra datele personale o perioada rezonabila, inclusiv dupa ce persoana interesatanu mai desfasoara activitate in cadrul societatii cliente sau au incetat raporturile contractuale cu aceasta din urma. Dupa aceasta perioada, datele personale vor fi sterse, cu exceptia datelor salvate pentru restaurare in caz de avarie. In acest ultim caz, datele vor fi sterse daca prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate.


Cu toate acestea, contractele, facturile si alte documente contabile vor fi pastrate pe perioada legala in baza interesului legitim al societatii de a tine evidenta si proba continutul raporturilor juridice cu partenerii sai contractuali.


 1. Destinatarii datelor personale

Datele personale ale persoanei interesate vor putea fi cedate/comunicate urmatorilor destinatari:


In orice caz, tertii cu care se partajeaza anumite date cu caracter personal vor dovedi in prealabil adoptarea masurilor de natura tehnica si organizatorice adecvate pentru protectia corecta a datelor acestora.


 1. Masuri de protectie a datelor

Baza de date a Agrobazar este protejata prin  tehnici de securitate a informatiei, precum firewall-uri si proceduri de control al accesului, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date si pentru a garanta confidentialitate acestora. 


Va informam ca am adoptat toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a garanta siguranta si integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesam, precum si pentru a evita pierderea, modificarea si/sau accesarea acestora de catre terti neautorizati.


 1. Cookie si social media

Va informam ca folosim cookie-uri pe site-ul nostru. Acestea sunt fisiere mici pe care browserul dvs. le creeaza automat si care sunt stocate pe dispozitivul dvs. (laptop, tableta, smart phone etc.) atunci când vizitati site-ul nostru web. Cookie-urile nu dauneaza dispozitivului dvs., nu contin virusi sau alte programe rau intentionate. Informatiile sunt stocate in functie de dispozitivul specific folosit pentru site-ul nostru.


Utilizarea cookie-urilor serveste pentru a facilita folosirea site-ului nostru. De exemplu, folosim asa-numitele cookie-uri de sesiune pentru a recunoaste ca ati vizitat deja anumite pagini pe site-ul nostru. Acest lucru ne permite sa afisam in mod corespunzator oferta noastra pe site. In plus, modulele cookie ne ajuta sa determinam din ce tara accesati site-ul nostru web pentru a putea afisa continut pentru fiecare tara. Aceste cookie-uri sunt sterse automat dupa ce parasesc site-ul nostru web (durata setarii / procesarii cookie-ului este, prin urmare, vizita pe site, "sesiunea").


Utilizarea acestor (i) cookie-uri strict solicitate si (ii) cookie-uri functionale pe site-ul nostru este posibila fara consimtamântul dvs. din cauza interesului nostru legitim de a furniza un site tehnic fara deficiente (articolul 6 (1) (f) din Regulament). Din acest motiv, aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate sau activate individual.


Majoritatea browserelor accepta cookie-urile in mod automat. Cu toate acestea, puteti seta browserul astfel incât sa nu fie stocat niciun cookie pe dispozitivul dvs. sau intotdeauna sa apara un indiciu inainte ca un nou modul cookie sa fie stocat acolo. De asemenea, puteti dezactiva modulele cookie deja salvate prin setarile browserului. Cu toate acestea, dezactivarea sau neacceptarea cookie-urilor va poate impiedica sa utilizati toate functiile site-ului nostru si este posibil sa nu puteti utiliza corect site-ul web. 


Orice alte informatii personale, cum ar fi numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de e-mail, nu vor fi inregistrate decât daca furnizati aceste informatii in mod voluntar, in contextul unei cereri de informatii. 


 1. Drepturile dvs. legate de datele personale

In cele ce urmeaza va transmitem o lista a drepturilor dvs. pe care le puteti exercita prin intermediul adresei electronice contact@agribusiness-consulting.com:


Dreptul de acces

Aveti dreptul sa obtineti confirmarea in legatura cu procesarea sau nu a datelor personale care va privesc, precum si sa obtineti accesul la acestea. 

Dreptul la rectificare

Aveti dreptul sa solicitati ca Agrobazar sa rectifice datele personale atunci când sunt inexacte sau sa se completeze in cazul in care sunt incomplete. 

Dreptul la stergerea datelor din baza noastra de date

Ne puteti solicita ca datele personale sa fie sterse atunci când, intre altele, datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor in care au fost colectate ori daca va retrageti consimtamântul si nu mai exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul sa solicitati limitarea prelucrarii datelor in situatii in care: contestati exactitatea acestora, pentru o perioada necesara verificarii; datele dvs. nu ne mai sunt necesare insa le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi; pe durata verificarii daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra celor exercitate de dvs., in situatia in care v-ati opus prelucrarii.

Dreptul la portabilitate

Aveti dreptul sa primiti datele personale in format structurat, de uz obisnuit si cu citire mecanica, si de a le transmite altui responsabil, atunci când procesarea se bazeaza pe consimtamânt sau pe un contract si se efectueaza prin mijloace automatizate.

Dreptul la opozitie

Va puteti opune ca datele personale sa faca obiectul unei prelucrari de catre societatea noastra, inclusiv in legatura cu elaborarea de profiluri. In acest caz, Agrobazar nu va mai procesa datele dvs., cu exceptia situatiei in care exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea. 

Decizii individuale automatizate

Aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizata, inclusiv a elaborarii de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau va afecteaza in mod semnificativ. Totusi, nu va fi posibila exercitarea unui astfel de drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dvs. si Agrobazar, este autorizata de dreptul aplicabil Uniunii sau cel Intern, cu conditia sa se stabileasca masuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dvs. legitime; sau se bazeaza pe consimtamântul dvs. explicit.

Dreptul de a depune plângere

Aveti dreptul de a de depune plângere la autoritatea de supraveghere. Orice schimbare a regulilor de confidentialitate cu privire la datele noastre de contact, tipurile de informatii colectate, destinatarii si scopul utilizarii lor, in masura in care va fi necesara, va fi publicata pe aceasta pagina, putând fi consultata oricând de catre dvs.  


VII. Politica de retragere. Stergere cont

Utilizatorii se pot retrage oricand, fara a oferi o justificare, atat in primele 14 zile de folosire a RJ, cat si   ulterior. Inchiderea, stergerea contului semnifica retragerea sau denuntarea contractului si aceasta poate interveni oricand, fara notificare prealabila transmisa catre Agrobazar. 

VIII. Alte clauze

1. Cesiune: Utilizatorul nu are dreptul sa cesioneze, integral sau partial, drepturile sale ori contractul format prin acceptarea T & C.  Agrobazar are dreptul de a cesiona contractul, integral sau partial, precum si de a-l executa prin colaboratori/subcontractori.

2. Forta majora: Aparitia in relatiile contractuale a unui caz de forta majora va determina suspendarea executarii contractului, sub conditia probarii acestuia prin certificat emis de autoritatile competente (CCIR). In cazul in care durata suspendarii este mai mare de 6 luni, contractul se considera incetat de plin drept pentru imposibilitatea executarii sale, conform dispozitiilor Codului civil. 

3. Notificari: Orice comunicare intre parti se va face prin email sau prin intermediul websiteului/aplicatiei, daca aceasta permite. Notificarile prin email pentru Agrobazar se vor face la adresa mentionata in partea introductiva, iar pentru Cumparator la cea folosita pentru plasarea comenzii. Notificarile se vor transmite prin posta electronica (cu confirmare de trimitere) si se considera efectuata in ziua expedierii daca aceasta este o zi lucratoare si a fost trimisa anterior orei 17.00, respectiv in ziua urmatoare lucratoare daca data trimiterii nu este o zi lucratoare sau expedierea s-a realizat dupa ora 17.00.

4. Nulitate: Daca oricare dintre clauzele contractului este declarata nula, aceasta nu va afecta restul clauzelor valide si, in cazul in care contractul nu poate fi executat in lipsa clauzei nule, Partile se obliga sa negocieze cu buna credinta o noua clauza care sa o inlocuiasca pe cea nelegala. 

5. Lege aplicabila/Litigii: Contractul este guvernat de legea romana, locul jurisdictiei fiind cel stabilit conform Codului de procedura civila. 

6. Consumatori: Consumatorii, astfel cum sunt definiti in legislatia romana, nu pot renunta la drepturile care le sunt garantate de lege. Orice clauza contractuala prin care se renunta sau se restrang in mod direct sau indirect drepturile prevazute de lege in favoarea consumatorilor nu este obligatorie pentru acestia.Document revizuit la data de: 22.03.2023

Intră în aplicare începând cu data de 22.03.2023, orele 23:59